This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

Ons glo in goeie rentmeesterskap soos wat die Bybel en ons landswette van ons vereis. Daarom is die finansiesbediening verantwoordelik vir die verantwoordelike bestuur van die gemeente se finansies. 

Kontak vir Sonja indien jy deel wil wees van die finansies span (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

We believe in good stewardship as required by the Bible and the laws of our country. Our finance ministry is therefore responsible for the admin of all our finances.

Contact Sonja if you would like to be part of the finance team (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

No thoughts on “Finansies / Finances”