This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

Kosvoorsiening: Ons gemeente ondersteun verskeie mense deur maandeliks vir hulle kospakkies te pak. Enige kos of finansiële bydraes tot hierdie bediening sal waardeer word. Jy kan veral help met die volgende: 1 kg wit suiker, 1 kg wit rys, 500gr macaroni, 500gr spaghetti, blikkies pilchards in tamatiesous, blikkies baked beans. 

Ons het ook plastiek bakkies by die deure van die kerk beskikbaar. Neem dit huis toe, maak dit vol kos, vries dit en bring dit kerk toe. Hierdie kos word gebruik vir mense wat daagliks by die kerk aanklop vir kos.

Klerebank: Ons het 'n klerebank waar mense klere kan kom kry. Enige skenkings is welkom.

Du Noon Hoerskool: In vennootskap met Little Lambs NGO maak ons skryfbehoeftes en sanitere ware vir die leerders bymekaar. Ons benodig penne, potlode, kleurpotlode, uitveers, liniale, gom, skerpmakers, skryfblokke, sanitere ware vir dogters. Enige skenkings kan by die kerkkantoor afgelaai word.

Straatmense: Maandagaand etes waar ons uitreik na straatmense in ons omgewing.

Kort termyn projekte:  soos byvoorbeeld by Camphill Village word van tyd tot tyd gedoen. Sien weeklikse program hiervoor. 

Kontak vir Niel vir meer inligting (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0846881080)

 

Food distribution: Our congregation supports several people by packing food parcels for them on a monthly basis. Any food or financial contributions to this ministry will be appreciated. You can help with: 1 kg white sugar, 1 kg white rice, 500gr macaroni, 500gr spaghetti, cans pilchards in tomato sauce, cans baked beans.  

We also have plastic containers available at the doors of the church. Take it home, fill it with food, freeze it and bring it to church. This food is used for people who come to our church on a daily basis for food.

Clothing bank: For whom ever need clothes. Any donations welcome.

Du Noon High School: In partnership with Little Lambs NGO we collect stationary and sanitary pads for the learners. We need pens, pencils, coloured pencils, erasers, rulers, glue, sharpeners, exam pads and sanitary pads for the girls. Bring donations to the church office.

Short term projects: for example at Camphill Village happens from time to time. See weekly program for details.  

Contact Niel for more information (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 0846881080)

No thoughts on “Help Jou Naaste”