This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

Van tyd-tot-tyd pak ons verskillende projekte aan. Dit sluit in geldinsameling, sosiale byeenkomste, kampe, fliekaande, uitreike en dies meer. 

Kontak vir Sonja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) indien jy deel wil wees van die komitee wat die reëlings tref.

 

From time to time we have different projects like fundraisers, socials, camps, movie nights, outreaches and the like.

Contact Sonja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) if you want to be part of the committee responsible for all the arrangements.

No thoughts on “Projekte / Projects”