This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +27 21 557 2391

Die verhoudings waarin ons leef is vir ons belangrik. Daarom nooi ons jou om jou verhoudings met God en met ander te versterk deur middel van die volgende:

Nuwe lidmate: Gee besonderhede by die erediens, kontak die kerkkantoor of stuur 'n email.

Huis- en hospitaalbesoeke: Kontak die leraar of kerkkantoor

Huweliksbevestiging en doop: Kontak die leraar vroegtydig.

 

 

Relationships are important. Therefore: we invite you to strengthen your relationship with God and others through the following: 

New members: Please give your information at the service, contact the church office or send an email.

Home and hospital visits: Contact the minister or office.

Weddings and baptisms: Contact the minister

Navrae / Queries
Please enter your name!
Please enter your email!
Write your message!

No thoughts on “Navrae / Queries”